Om Neuropromenaden

Över en halv miljoner människor i Sverige lever med en neurologisk sjukdom. Om du har en neurologisk sjukdom, har en anhörig eller bekant med en neurologisk sjukdom, eller bara vill hjälpa till så vi inbjuder dig att delta i Neuropromenaden och samla in pengar till forskning.

Första Neuropromenaden genomfördes den 9:e maj 2015 i Göteborg med över 120 deltagare och över 12 000 kr samlades in. Sedan dess anordnas även en samtidig Neuropromenad i Stockholm, Malmö och Visby. Sedan starten år 2015, har vi samlat in 179.225,00 kr

Neuropromenaden är inspirerad av MS-promenaden som är en etablerad välgörenhet över hela Kanada. Promenaden började 1991 och samlar numera in miljontals dollar per år. De pengar som samlas in genom avsätts till fonder för viktig forskning och tjänster till 55 000 - 75 000 kanadensare som lever med MS. MS-promenaden är en av de största insamlingarna i Kanada, med över 60 000 deltagare och volontärer i mer än 160 städer över hela Kanada. Vi började utifrån detta koncept, men tyckte att det finns så många fler människor som lever med andra neurologiska sjukdomar. Människor med dessa sjukdomar behöver också få erkännade och hjälp. Denna promenad skall inte bara föra MS till allmänhetens ögon, utan alla neurologiska sjukdomar som människor har är i lika stort behov av insamlingar och samhällsstöd som MS är.

Hjälp oss att visa att varje person oavsett sjukdom är en uppskattad, respekterad, och aktiv medlem av samhället genom att bära de färgade band vi delar ut, som representerar sjukdomar som drabbat dig eller någon du känner. Vi tror att genom vårt samarbete med Neuroförbundet, och med stöd av våra sponsorer, kan vi inspirera till förändring och vidta positiva åtgärder för att främja forskningen i neurologiska sjukdomar.

Välj Stad:Anmälan -

Anmäl dig genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan och skicka till oss.

I stället för en anmälningsavgift förväntar vi oss är att deltagarna vänligen ger en gåva till Neurofonden efter anmälan.

Instruktioner visas på tack-sidan efter anmälan och även i bekräftelse-mail som skickas ut. Alla intäkter går till att finansiera forskning om neurologiska sjukdomar. Beloppet bestämmer du själv.

Följ promenaden i på facebook.

Anmälan

Neuropromenaden 2019 håller på att planeras, anmälan öppnar inom kort!

Sponsorer

Neuropromenaden 2019 arrangeras av Neuroförbundet och i samarbete med våra sponsorer:

IT-konsult som förverkligar affärsnytta med IT, webb, administrativa system, intranät och integration av affärssystem mot webb. Vi skapar affärsnytta.

Tidigare sponsorer